Studio Moesstraat | praktijkaanbod

In Studio Moesstraat houden diverse (massage)therapeuten praktijk. De massages worden gegeven vanuit een holistische benadering: gericht op het zelfherstellend vermogen van het lichaam. De integratieve aanpak van Emma Putman en de Touch for Health behandelingen van Anna Maria de Jong – zie Programma op deze site – ondersteunen dit proces. Naast massages behoren ook healing en coaching van Klazina Kuperus en readings van Bertine van Aalderen tot het reguliere aanbod.

Wil je meer weten of wil je een afspraak maken, neem dan contact op met de betreffende (massage)therapeut of behandelaar.

Healing & Coaching | Klazina Kuperus
Integratieve massage | Emma Putman
Reading | Bertine van Aalderen

Healing & Coaching | Klazina Kuperus
'Thuiskomen in jezelf'
De lange weg bewandelen,
een zoektocht
met de vraag 'wie ben ik'.

Met momenten dat
de weg er gewoonweg is.
Maar ook met dwalingen
waar de weg kwijt lijkt te zijn.

Tot op een bepaald moment
er een vertrouwen is
dat de weg naar mij toekomt
en zich openbaart.

Binnen de healing en coaching wil ik je mee op reis nemen en je laten ontdekken en ervaren dat je zoveel meer bent dan je denkt te zijn en geleerd hebt te zijn, door je weer/meer contact te laten maken met je lichaam en jezelf, middels aandacht en bewustwording.

Healing
Met healing is er even totale aandacht en tijd voor jezelf, wat al een positieve uitwerking heeft, omdat je jezelf ruimte en aandacht gunt. Bij de energie overdracht wordt het zelf genezend vermogen van jouw lichaam geactiveerd. Ik maak hiervoor gebruik van verschillende healing-technieken en ademhaling. Jij bent binnen dit proces je eigen regisseur. Jouw lichaam, jouw gevoelens en beleving zijn de leidraad binnen de sessie. Op die manier laat ik je contact maken met jezelf, je lichaam en je innerlijke rust. Dit kan je een gevoel geven van rust en vrede – een 'thuiskomen in jezelf'.

Coaching
De coaching gebruik ik ter aanvulling en verdieping van de energie-overdracht en is gericht op bewustwording. Je overtuigingen bepalen voor een groot deel je gedrag en hoe je je voelt. Door je bewust te worden hiervan, creëer je ruimte voor verandering en groei en kun je andere keuzes gaan maken. Er is aandacht voor jouw (levens)verhaal en wat jou bezig houdt. Hierbij kunnen creatieve middelen ingezet worden. Spelen met woorden, beelden en verbeelden, waarbij het onbewuste naar boven komt.

Klazina Kuperus
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het begeleiden en ondersteunen van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en in spiritualiteit en bewustwording. Ik heb een achtergrond in het welzijnswerk, waar ik met heel uiteenlopende doelgroepen heb gewerkt. Daarnaast heb ik de opleiding Kunstzinnig Counselen gevolgd en verschillende cursussen op het gebied van healing gedaan.

De healing-modaliteiten waarin ik ben opgeleid zijn: Quantum Touch ®, Self Created Health ®, Magnified Healing I en III ® en Soul Body Fusion ®. Daarnaast heb ik via verschillende docenten geleerd meer intuïtief te werken volgens de door hen ontwikkelde methoden. In Engeland heb ik als vrijwillig healing-therapeut gewerkt bij The Cambridge Cancer Help Centre. Ik houd van een persoonlijke manier van werken, waar er ruimte is voor het uitdrukken van jouw gevoelens en gedachten. Open en onderzoekend.

Voor meer informatie of een afspraak kun je contact opnemen met mij via: 06 252 672 91 of info@healingcoachingklazina.com. Tarieven en meer info kun je vinden op mijn website: healingcoachingklazina.com
terug naar boven >


Praktijk voor Massage | Emma Putman
Je lichaam ontspannen
je geest ontspannen
contact maken met jezelf
het hoofd laten rusten
helemaal niks hoeven
jezelf koesteren
er mogen zijn
nabijheid willen
jezelf iets gunnen
plezier in je lichaam

Massage is een manier om aandacht te besteden aan jezelf. Een manier om
je lijf weer te laten spreken. Want jouw lichaam weet precies hoe het met jou gaat.  

Integratieve massage
Integratieve massage gaat ervan uit dat de mens een geheel is: dat lichaam en geest samenhangen en elkaar beïnvloeden. In het aanraken van je huid, je buitenkant, wordt ook je innerlijk geraakt. Zorg, aandacht en respect zijn daarom wezenlijk en vanzelfsprekend in mijn benadering. De massage leent zich zowel voor ontspanning als voor bewustwording.

Integratieve massage is een heel aangename vorm van massage, waarbij drie technieken worden gecombineerd:

  • dynamische massage: je wordt geschud, gewiegd en gerold in een doorgaande golfbeweging die aansluit bij het ritme van je lichaam;
  • intuïtieve massage (hierbij wordt olie gebruikt): door allerlei strijkingen, knedingen en andere klassieke massagetechnieken ontspannen je huid en je spieren zich
  • polariteitsmassage: door mijn handen stil op je lichaam te leggen worden verschillende delen met elkaar verbonden, waardoor de energie weer beter gaat stromen. 

Energetische behandeling
Een massage kan voornamelijk fysiek zijn of meer energetisch. Door mijn handen op diverse plaatsen op je lichaam te leggen kan ik vaststellen waar de energie stroomt, zich ophoopt of vastgezet heeft. Vastgehouden energie, een disharmonie (bijvoorbeeld tussen denken en voelen of tussen voelen en handelen) of een ziekte, laat zich al zien in de aura voordat zij het fysieke lichaam bereikt. Dat maakt het zinvol om ook de aura te betrekken bij een behandeling.

Met behulp van verschillende technieken, zowel fysiek als in de aura, kan de stroming weer op gang gebracht worden. Net als bij een massage is het effect van een energetische behandeling een grotere mate van ontspanning, meer balans en een directer contact met je potentieel.

Gesprek
Onder woorden brengen wat je bezighoudt, draagt bij aan verheldering van dat waar je tegenaan loopt. Als gesprekspartner help ik je te focussen op wat wezenlijk is voor jou. Het ontwarren van gevoelens en gedachten kan je een nieuwe kijk op jezelf geven.

Verwoorden wat je raakt, maakt dat er beweging kan ontstaan in je innerlijk. Gevoelens en gedachten zijn energie voordat je ze naar buiten brengt. Als je adem omzet in geluid, of dat nu woorden zijn, een lach of een snik, breng je letterlijk een stroom op gang en transformeer je energie naar materie. Iets naar buiten brengen – materialiseren - wil zeggen dat je ernaar kunt kijken. Onderscheid kunt maken tussen wie jij bent en wat je voelt of denkt en onderscheid tussen jezelf en de ander.

Uiting geven aan je ervaringen kan je ervaring veranderen en licht werpen op zaken waarover je eerder in het duister tastte. Het vergroot je bewustzijn en geeft inzicht in hoe je met jezelf en anderen omgaat.

Werkwijze
In een sessie kan gekozen worden voor massage, energetische behandeling of gesprek, maar een combinatie van vormen is evengoed mogelijk en kan ook al doende ontstaan. Mijn benadering is cliëntgericht en lichaamsgericht; ik sluit aan bij jouw ervaring en neem het lichaam als anker. Daarbij is het doel telkens je in contact te brengen met je eigen kracht en vertrouwen, zodat je in staat bent de kleinere of grote hobbels in je leven aan te pakken.

In elke vorm die je kiest – massage, energetische behandeling of gesprek - kun je tegenkomen dat je niet direct ontspanning kunt toelaten. Het kan dan nodig zijn eerst je eigen spanning, onrust of wantrouwen te voelen, voordat je in staat bent de andere kant te ervaren.

Ik bied fysiek, energetisch en mentaal/verbaal ondersteuning in dit proces, wat maakt dat er veiligheid en ruimte ontstaat om ook minder aangename aspecten onder ogen te zien. Uiteraard is vertrouwen daarbij essentieel en iets dat moet ontstaan tussen mijn cliënt en mij. Of mijn werkwijze en persoonlijkheid passen bij wat en wie jij zoekt, wordt doorgaans vrij snel duidelijk.

Emma Putman
Sinds 2003 heb ik een massagepraktijk in Groningen. Ik ben gediplomeerd integratief masseur, aangesloten bij het landelijk Netwerk Integratieve Massage en afgestudeerd in spirituele psychologie bij ISSP. Tevens opgeleid in holistic pulsing en counseling. Van oorsprong ben ik neerlandica; ik was bijna twintig jaar werkzaam als redacteur en journalist.

Ik ken uit ervaring de helende werking en het plezier van respectvolle aanraking. Graag laat ik anderen ervaren hoeveel kennis en liefde er in hun eigen lichaam huist. Aandacht is waar het mij om gaat, in mijn werk en mijn leven. Werkelijke aandacht, in contact met jezelf, in contact met anderen en je wijdere omgeving maakt gezond.

Voor meer informatie over de behandelingen, cursussen en tarieven zie: emmaputman.nl
terug naar boven >


Reading | Bertine van Aalderen
Een aurareading geeft informatie over jou en je leven, je beweegredenen en je mogelijkheden. De aura (je uitstraling) bevat informatie over wie je bent, wat er binnen in je gebeurt en is gebeurd, wat je kwaliteiten en eventuele belemmeringen zijn. Mijn ervaring is dat een reading je makkelijk in contact brengt met jouw eigen, unieke kwaliteiten en inzicht geeft in aandachtspunten. Deze (h)erkenning heeft een positief effect op de manier waarop je naar jezelf kijkt.

In reacties na afloop van een aurareading komen de volgende woorden vaak terug: herkenning, verhelderend, stimulerend en ontroerend.

Afspraak
Benieuwd naar wat een reading over jou vertelt? Neem dan contact met me op! Dat kan via mail of bel 06 1100 35 71. Onder Programma op deze website lees je wat de mogelijkheden en de kosten zijn.
Meer informatie vind je op mijn website: bertinevanaalderen.nl/reading

Bertine van Aalderen
Aan de Academie voor Spirituele Integratie (ASPI), opleidingen voor de energetische en psychosociale gezondheidszorg in Krommenie, heb ik in 2009 een tweejarige beroepsopleiding tot Energetisch begeleider afgerond. Ik heb onder andere examen gedaan in aurareading. Van 2009 t/m 2015 heb ik sessies verzorgd bij Mevlana (voormalige boekhandel in Groningen). Vanaf maart 2015 houd ik praktijk in Studio Moesstraat. Daarnaast ben ik één zaterdag in de maand in Yantra om readingen te doen.
terug naar boven >